Kiss Gabi mesél

Kis Gabi a zenekar "krónikása" volt, aki naplószerűen vezette a zenekar történetét, fellépéseit egészen a kezdetektől.

Évente közzétette feljegyzéseit és hálánk érte, mert ezen irások nélkül szegényebbek lennénk mi, akik olvassuk ezen sorokat.

2010 - el végeszakadt ennek a történetnek a feljegyzése....

Köszönjük Gabi neked, hogy megírtad, hogy közkinccsé tehetjük....